PRESS-RELEASE – DOORSTEP TRAINING – DUTCH

Bijbelschool start nieuw trainingsprogramma voor migranten- en vluchtelingenwerk in Europa

Doorstep Training heeft tot doel christenen te helpen om uit te reiken naar migranten en vluchtelingen en tegelijkertijd ook te werken aan hun eigen geestelijke groei.

Beugen, Nederland

Cornerstone, het trainingscentrum van de zendingsorganisatie WEC, begint na de zomer met een opleiding specifiek gericht op het uitreiken naar vluchtelingen en migranten.  Het nieuwe programma – Doorstep Training – wordt gegeven in het Engels en is bedoeld voor christenen die een jaar willen uittrekken om zelf geestelijk gevormd te worden, maar vooral ook vanuit de praktijk willen leren iets te betekenen voor vluchtelingen en migranten.

Een van de initiatiefnemers achter het nieuwe programma, Michael Eijgenraam, zegt dat Doorstep een respons is op de huidige situatie in Europa. Hij merkt op dat ze sinds de oprichting van Cornerstone in 1989, christenen hebben opgeleid om Jezus te vertegenwoordigen in een cultuur die anders is dan hun eigen. En dat doel – mensen intercultureel opleiden – verandert niet. Hun core-programma blijft zich richten op het opleiden van mensen die door hun kerkelijke gemeente worden uitgestuurd naar een ander land.  ‘Maar naast het hoofdprogramma willen we ook christenen die in eigen land intercultureel actief willen zijn ondersteunen en een opleiding bieden’ legt Eijgenraam uit.

Het is een brede opleiding van één jaar, gericht op zowel persoonlijke geestelijke groei als ook het opdoen van interculturele vaardigheden. De studenten krijgen lessen in o.a. theologie, bijbelse vaardigheden, wereldgodsdiensten en interculturele communicatie. ‘Een heel belangrijk aspect van onze opleiding is het samen wonen en werken in een lerende ‘community’. In onze bijbelschool kunnen we zo maar vijftien verschillende culturen vertegenwoordigd hebben, die hun ervaringen delen, samen er op uit gaan, en op een praktische manier leren hoe je omgaat met verschillende wereldvisies,’ zegt Tiago Fonseca, programma coordinator van Doorstep.

Naast de interculturele ervaringen die ‘intern’ worden opgedaan, wordt er ook veel tijdTraining for Refugee and Migrant ministry vrijgemaakt om mee te kijken in initiatieven waarin christenen betrokken zijn bij vluchtelingen en migranten. Dat is wekelijks in de directe omgeving, maar ook door bezoeken aan projecten van op verschillende locaties in Europa. Het doel is dat ze door deze praktijkervaring ideeën zullen opdoen die ze samen met hun eigen kerk verder kunnen uitwerken.

‘In de voorbereidingen voor de opleiding hebben we ook nadrukkerlijk gezocht naar hoe we kunnen samenwerken met andere organisaties’, vertelt Eijgenraam. De opleiding wordt dan ook aangeboden in samenwerking met Stichting Gave, Al Massira en de in Duitsland gevestigde AWM (Akademie für Weltmission). Door de samenwerking met AWM zullen de cursisten het certificaat tot ‘Integration Assistant’ kunnen behalen.

Deze opleiding tot ‘Integration-Assistant’ zal verspreid worden aangeboden over een aantal zaterdagen per jaar, zodat ook niet full-time studenten zich hierbij kunnen aansluiten.

‘We hopen dat door dit nieuwe programma, we kerken in Europa kunnen ondersteunen in het uitreiken naar migranten en vluchtelingen om zo gehoor te geven aan de Bijbelse oproep om de ‘vreemdeling’ bij te staan,’ aldus Eijgenraam

Over Cornerstone Cornerstone maakt deel uit van Stichting WEC Nederland, een interkerkelijke zendingsorganisatie. Het is een opleidingscentrum gericht om christenen op leiden in het uitreiken ‘across cultures’, zowel full time als ook in cursussen van één of twee weken. Alle cursussen worden in het Engels gegeven.